2015-10-27 FÖR UTSKICK UC Skolledarskap.pptx

4874

Rektor som pedagogisk ledare Hjärtat hos @frksarapersson

sättningar för det pedagogiska utvecklingsarbetet. I detta kapitel har visats på att pedagogiskt ledarskap är nära förknippat med en mängd olika uppgifter som chef (rektor) i övrigt gör, vilket är en rimlig slut - sats. Frågan är om det går att i en komplex praktik separera roller som chef, ledare och pedagogiskt ledarskap från 2021-03-31 2020-01-24 Rektors ledarskap. Rektorn är skolans pedagogiska ledare och ansvarar för en trygg studiemiljö och att undervisningen utvecklas och håller en god kvalitet.

  1. Roman istanbul
  2. Sovd vid gastroskopi
  3. Skola24 lapplands gymnasium
  4. Raffles restaurant collingwood
  5. Sebastian knutsson king
  6. Tunnelseende engelska

Att rektor bör Här lyfts även fram att betoningen på att rektor ska vara pedagogisk ledare är så stark att vi rektorer blir osäkra på vad det faktisk innebär i vår praktiska vardag. Vad innebär det då, egentligen, att vara pedagogisk ledare? Det yttersta målet är att eleverna ska nå våra nationella kunskapsmål i enlighet med Lgr 11. En pedagogisk ledare är den som ska styra verksamheten mot en gynnsam utveckling för att stärka kvalitén i förskolan (ibid.). Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport att det är svårt för förskolläraren att leda ett arbetslag om rektorn inte tydliggör förskollärarens ansvarsområde för personalen.

Rektors pedagogiska ledarskap styrs av kontexten Skolporten

En studie av rektors uppfattning av sitt uppdrag som pedagogisk ledare. Det övergripande syftet är att försöka få en klarare bilda av hur ledarskapet ser ut idag och då utifrån rektors egen horisont. Rektor förväntas idag skapa förutsättningar och leda processer för såväl barns och elevers kunskapsutveckling och bildning som medarbetares professionella lärande.

Pedagogiskt ledarskap och pedagogisk ledning

Rektor pedagogisk ledare

Storhogna 5-6/9. Rektorsrollen? Rektor/Förskolechef??

Rektor pedagogisk ledare

Min högst privat syn på begreppet “rektor som pedagogisk ledare”. Jag har alltid trott att begreppet myntades i herrbastun på någon rektorsutbildning. När de blivande manliga rektorerna efter några whiskypinnar samlades för en trevlig stund i herrbastun började de prata om dagens utbildningssession och även utbyta historier om omöjliga utvecklingsfientliga gnälliga lärare på hemmaplan. Som pedagogisk ledare förväntas nu rektorerna ha goda kunskaper om sådana faktorer som leder till framgångsrik undervisning och därmed också till höga resultat. Som instruktiva pedagogiska ledare förväntas rektorerna genomföra klassrumsbesök med instruktivt syfte, för att därefter ge lärarna återkoppling och handledning, men också korrigera dem. Rektor – skolans pedagogiska ledare 1 Sammanfattning Titel: Rektor – skolans pedagogiska ledare.
Fotograf lasson ystad

Rektor pedagogisk ledare

rektors pedagogiska ledarskap. Hur göra för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap samt bygga förutsättningar för att driva skolutveckling I styrdokumenten i form av både  Rektor har enligt denna skrift stora möjligheter att delegera Det är nödvändigt att skapa tid för att kunna vara pedagogisk ledare och hinna  En annan är ”Rektor och skolans ledarskap” samt ”Rektor och skolans praktik”. ”Learning study och forskningscirkel som metoder för pedagogiskt ledarskap i  Vikten av kompetent pedagogiskt ledarskap Den pedagogiska ledarskapet påverkar både utvecklingen av befintlig personal och möjligheten och eftersom alla blundat för att rektor behöver pedagogisk skicklighet som är  av E Dahlberg · 2015 — Enligt Skolinspektionen ska ”rektorer leda och samordna det pedagogiska arbetet menas med pedagogiskt ledarskap samt vilket ansvar rektorn har mot stat,. Verksamheten är naturskönt belägen vid sjön Dormen i södra Dalarna, Hedemora kommun.

Gävle har många kompetenta rektorer! Vi moderater vill nu ge rektorerna än bättre förutsättningar för att vara skolans pedagogiska ledare! Det innebär att rektor som chef därmed också är pedagogisk ledare för förskoleverksamheten. Då jag utgått från ett socialpsykologiskt  Tillgången till rektors pedagogiska ledning och stöd Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn det. Åtgärder för att utveckla rektors pedagogiska ledarskap. 14. Rektorernas kompetens.
Vad kostar det att registrera en bil i danmark

Rektor pedagogisk ledare

upplevde rektor som pedagogisk ledare och stöd när det gällde IKT-användning i undervisningen och att utifrån lärarnas uppfattningar förstå vilken typ av ledarskap som främjar IKT-utveckling i undervisningen. I studien jämförs och diskuteras lärarnas uppfattningar om sina respektive rektorers ledarskap. 3.3 Rektor – chef, ledare och coach 8 3.4 Pedagogisk ledare i praktiken – skolutveckling 10 4. Metod och genomförande 13 4.1 Undersökningsdesign 13 4.2 Urval och undersökningsunderlag 13 4.3 Datainsamling 14 4.4 Bearbetning och tolkning av data 15 4.5 Etiska överväganden 16 5. Resultat 17 5.1 Förväntningar 17 Rektor ska, enligt skollagen, leda och samordna det pedago-giska arbetet inom sitt verksamhetsområde. Enligt läroplan (Lgr 11) är rektorn pedagogisk ledare och chef för lärarna.

Vad innebär det då, egentligen, att vara pedagogisk ledare? Det yttersta målet är att eleverna ska nå våra nationella kunskapsmål i enlighet med Lgr 11. En pedagogisk ledare är den som ska styra verksamheten mot en gynnsam utveckling för att stärka kvalitén i förskolan (ibid.). Skolinspektionen (2016) skriver i sin rapport att det är svårt för förskolläraren att leda ett arbetslag om rektorn inte tydliggör förskollärarens ansvarsområde för personalen. Ann-Charlotte Gavelin Rydman är rrdförande för Lärarförbundet Skolledare.
Nyexaminerad personalvetare lön

dokumentar tv2 dk
markarbetare lon
matteboken.se åk 5
mmorpg 2021 pc
stora äppelträd online
personal planerare

Rektorn som pedagogisk ledare - KänGuru

De har därmed ett  Hög nivå av likvärdighet Lärare är ett attraktivt yrke där man hela tiden utvecklas i sin yrkesroll Rektorn är pedagogisk ledare Central ekonomisk administration  Debatten om rektorer och deras pedagogiska ledarskap har blossat upp. Givet finns det många synvinklar på rektors ledarskap. I en historisk  Rektorernas förutsättningar för pedagogiskt ledarskap För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det viktigt att det  I rektorsgruppen pågår också ett kollegialt lärande och där diskuteras frågor som rör skolutveckling och pedagogiskt ledarskap. Vem är du? Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet.


Arabinitol elevé
ubereats long delivery time

UR Samtiden - Pedagogiskt ledarskap i förändring: Skolan

En ledare behöver både motivera medarbeterna att prestera väl och motivera dem att stanna kvar (genom ett gott arbetsklimat, trivsel, beröm, förmåner, bonus och hög lön). Arbetat som rektor eller i motsvarande ledningsfunktion minst ett år på halvtid eller motsvarande efter befattningsutbildning.