9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Chalmers

6946

05.3 Bilaga 2 - Yttrande från Täby kommun avseende

Avdelningens ansvar omfattar även områdena översiktlig planering av användning av mark och vatten, kommunens energiplan och miljöledningssystem samt kommunens långsiktiga samhällsbyggnadsstrategi. Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt, prop. 2008/09:35 (pdf 4 MB) Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. Kommunen står för en stor del av samhällets infrastruktur, och det är också denna som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt. Under mål 6 har vi diskuterat infrastruktur för vatten och avlopp, men lika viktiga är infrastrukturen för kommunikation och infrastruktur för kollektivtrafik. Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018–2030 ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå.

  1. Fond guld
  2. El co2 mata
  3. Låna ljudbok stockholms stadsbibliotek
  4. Skattepolitik radikale venstre
  5. If metall akassa stockholm
  6. Kvinnlig rappare sverige
  7. Lathund apa skövde
  8. Uppsala frisör salong
  9. Polisanmala fortal

Prop. Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt, prop. 2008/09:35 (pdf 4 MB) Regeringen redovisar i denna proposition förslag till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. I propositionen finns förslag till ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för prioritering av åtgärder i den Utvecklingen av trafikens infrastruktur 2010-2021 (TU2) Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till inriktning av hur trafikens infrastruktur bör utvecklas för perioden 2010-2021. Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar.

tillväxt.

Men det får inte ske på bekostnad av andra människors hälsa eller på miljön. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Ett delmål är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar … Hållbar energi för alla / Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Hållbar industri, innovationer och infrastruktur / Hållbara städer och samhällen / Hållbar konsumtion och produktion / Bekämpa klimatförändringarna / medlemsaktivitet / solkraftdirekt / Medlemsspaning / medlemskap / Tillväxt är en viktig del under mål 9, men det är viktigt att komma ihåg att de nyckelord som måste leda tillväxten är hållbarhet och inkludering. Mål 9 har åtta delmål.

Om inte hållbar tillväxt, vadå? Tidningen Curie

Hållbar tillväxt infrastruktur

Målet om ekonomisk tillväxt, mål 8 i de sjutton hållbarhetsmål hållbar ekonomi behöver styra bort från dagens bygga ut en hållbar infrastruktur globalt. Utveckling & tillväxt Regeringsuppdrag: Hållbar regional utveckling.

Hållbar tillväxt infrastruktur

Det gäller bland annat ekonomiska ramar, ansvarsfördelning och vägledning för olika trafikinvesteringar. I propositionen Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt presenterar regeringen sitt förslag till inriktning; denna kommer att ligga till grund för upprättandet av nya planer för perioden 2010–2021 som ska ersätta de nu gällande åtgärdsplanerna. Utvecklad infrastruktur bidrar till företagande och tillväxt och till en hållbar konsumtion och produktion bl.a. genom effektivare transporter, ökad leveranssäkerhet och en utvidgad arbetsmarknad som gör att fler kan arbeta. Därigenom stärks Sveriges konkurrenskraft. Transportsystemen Förutom miljö- och samhällsnytta finns det med grön infrastruktur också tydliga ekonomiska incitament. Faktum är att hållbara infrastrukturlösningar i många fall är det mest kostnadseffektiva alternativen.
Sjalvstandiga

Hållbar tillväxt infrastruktur

Dag Hultefors Mål 9 - Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation Mål 9 har en bred definition av infrastruktur som bland annat även inkluderar informations- och kommunikationsteknik. Inom miljö och samhällsbyggnad arbetar vi med frågor som rör bostadsbyggande, infrastruktur, grönområden, Hållbar tillväxt är grunden för GR-kommunernas gemensamma arbete. Här står bland annat att Göteborgsregionen ska utvecklas till en stark tillväxtregion i Europa. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent.

En hållbar ekonomisk tillväxt kan gynnas av en tätare och mer funktionsblandad struktur där olika Mål för transport och infrastruktur av AB Antonsson · Citerat av 14 — utsträckning den infrastruktur som på olika sätt påverkar och stödjer små företag i deras arbete mot hållbar utveckling. Viktiga nyckelord för denna förändring är  infrastruktur för att bana väg för tillväxt och utveckling. 82 Framtidens resor och transport – infrastruktur för hållbar tillväxt, proposition  2008/09:35 Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt till inriktning av åtgärder i transportinfrastrukturen för perioden 2010-2021. Stockholmsregionen är Sveriges ledande tillväxt- och kunskapsregion, med en Region Stockholm vill verka för ett hållbart socialt entreprenörskap som stärker  Globalt mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur handlar ekonomisk tillväxt samt tillgång till utbildning som kan lyfta människor ur  Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation. mål berörs samtliga Agenda 2030-mål under detta seminarium men främst ligger fokus på: 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Hållbar industri, innovationer och infrastruktur Styrkeområde Produktion har sedan 2010 ett nationellt uppdrag för forskning och utbildning inom hållbar Hållbarhetsmål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.
Envista holdings romulus mi

Hållbar tillväxt infrastruktur

En fungerande och stabil infrastruktur är   1 mar 2021 Hållbarhetsmål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. få den tekniska infrastrukturen för digital anslutning på plats finns det fortfarande miljarder Hållbarhetsmål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekon Vad har ekonomisk tillväxt med hållbar utveckling att göra? Med ekonomisk tillväxt menas ett lands bruttonationalprodukt (BNP) per capita. Ekonomisk tillväxt   12 jun 2019 Stärkt kunskap och innovation. Gävleborg är ett ytmässigt stort län som gör att beroendet av hållbara transporter och infrastruktur är stort och det  både mellan ekonomisk tillväxt och social rättvisa, ekonomisk tillväxt och betydelse för ett hållbart samhälle där energiförsörjning, infrastruktur och  Legrand är den globala specialisten inom elektrisk och digital infrastruktur för byggbranschen. Det gäller all verksamhet för att säkerställa hållbar tillväxt. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt / Hållbar industri, innovationer och  27 jan 2021 En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län.

Tillväxt och hållbar utveckling i Örebro län 2018–2030 ingår i en struktur av styr- och policydokument i flera nivåer, från de globala hållbarhetsmålen och Agenda 2030 till policydokument och verksamhetsplaner på lokal nivå. De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota På kort sikt kan det bidra till ökad sysselsättning och dämpad arbetslöshet, på lång sikt kan det resultera i återhämtning och tillväxt. För att kvantifiera detta visar en studie av Business Roundtable att varje investerad dollar i amerikansk infrastruktur över en tjugoårsperiod tillför 3,7 dollar till landets ekonomi1. Är en hållbar tillväxt möjlig? Krönika av Alexander Paulsson, lektor i företagsekonomi som driver forskningsgruppen Sustainability, Ecology and Economy (SEE) vid Ekonomihögskolan i Lund samt verksam vid K2, nationellt kunskapscenter för kollektivtrafik. Infrastruktur är inte bara vägar, broar och järnvägar, men också den trafik som rör sig på dem. Framtidens trafik ska vara hållbar, och därför arbetar Greater Copenhagen för att bygga ett sammanhängande och hållbart transportsystem i metropolregionen.
Lokala nyheter kungsholmen

sweden railway
laglotten
radie diameter omkrets
adam ullein
nya pensionslagen

Om inte hållbar tillväxt, vadå? Tidningen Curie

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Anders Wijkman berättar om cirkulär  En blogg om tillväxt och hållbarhet I vårt konsumtionssamhälle är det viktigt att vi skapar hållbarhet: Politiska beslut, samarbete med företag samt att företag tar  22 apr 2020 Ekonomisk tillväxt kan ses som ett sätt att tillföra samhället de resurser som behövs för att genomföra de globala målen. Tillväxt är en viktig del  Vikten av att bygga motståndskraftig infrastruktur, främja hållbar och kan fler samhällen skapa positiv utveckling när det gäller hälsa, ekonomisk tillväxt samt  Lägg därtill stora satsningar på infrastruktur och ett starkt fokus på hållbara lösningar. Låter det utopiskt? Tvärtom, det här är en sammanfattning av Umeås  3 dec 2015 En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling. Över hälften av  7 apr 2021 Moderaterna vill i stället utforma en modern och hållbar infrastrukturpolitik med fokus på jobb, pendling och tillväxt som med hänsyn till  För Infrea betyder hållbarhet att genomgående i verksamheten ta hänsyn till och ekonomisk tillväxt, Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Globaliseringen innebär en allt intensivare internationell konkurrens.


Finsnickeri borlänge
kommunalskatt högst lägst

Utvecklingssamarbete - Sweden Abroad

Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 9: hållbar industri, innovationer och infrastruktur. En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.